Preču zīmes

Preču zīmes aizsardzība Latvijā, Eiropas Savienībā un starptautiskā mērogā

Uzņēmumā ALFA-PATENTS mēs saprotam preču zīmju nozīmi jūsu zīmola identitātes veidošanā un aizsardzībā. Labi aizsargāta preču zīme ne tikai atšķir jūsu produktus vai pakalpojumus no konkurentiem, bet arī palielina klientu lojalitāti un zīmola atpazīstamību.

Preču zīmju meklējumi

Pirms pieteikuma iesniegšanas mēs veicam preču zīmju meklēšanu, lai novērtētu jūsu vēlamās preču zīmes reģistrējamību un potenciālos konfliktus ar agrāku tiesību īpašniekiem. Mūsu eksperti meklē un analizē preču zīmju datubāzes, domēnu nosaukumus, uzņēmumu nosaukumus un faktisku agrāko tiesību izmantošanu, lai identificētu iespējamos konfliktus un samazinātu riskus.

Preču zīmju reģistrācija

Mūsu kvalificētie patentpilnvarnieki sniedz visaptverošu atbalstu preču zīmju reģistrācijas procesā nacionālā, Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī. Nepieciešamā teritoriālā pārklājuma izvērtēšana, preču / pakalpojumu saraksta izveide, preču zīmes pieteikuma iesniegšana, saziņa ar preču zīmju Ekspertiem – mēs palīdzam visos šajos posmos, lai nodrošinātu jūsu zīmola maksimālo aizsardzību.

Preču zīmju uzturēšana un portfeļa pārvaldība

Mēs veicam visas ar preču zīmju uzturēšanu spēkā saistītās darbības, nodrošinot, ka jūsu preču zīmes nezaudēs spēku: mēs kontrolējam atjaunošanas termiņus, nosūtām savlaicīgus atgādinājumus un veicam maksājuma procesa pārvaldību jūsu vārdā.

Mēs palīdzam jums izveidot un pārvaldīt stabilu preču zīmju portfeli, kas pielāgots jūsu biznesa vai individuālajām vajadzībām. Mūsu eksperti izanalizē klienta zīmola aktīvus, novērtē esošo un nepieciešamo aizsardzības apjomu un reģistrē preču zīmes, lai stratēģiski palielinātu zīmola vērtību. Mēs sniedzam regulārus uzraudzības pakalpojumus (monitoringu), lai konstatētu un savlaicīgi novērstu iespējamos jūsu tiesību pārkāpumus, tādējādi aizsargājot jūsu zīmola integritāti.

Tiesību uz preču zīmi aizsardzība

Pārkāpumu gadījumos mūsu komanda nodrošina juridisku pārstāvību, lai aizstāvētu jūsu tiesības uz preču zīmi. Mēs veicam rūpīgu pirmstiesas analīzi, lai izvērtētu lietas apstākļus un izstrādātu stratēģisku rīcības plānu. Mūsu juristi pārbauda attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības, analizē jūsu prasību pamatotību un pirms vēršanās tiesā izmantos visas iespējas atrisināt strīdus ārpustiesas ceļā.

Grozījumi preču zīmes datos, tiesību nodošana, licences

Mēs palīdzam saviem Klientiem veikt procedūras pēc preču zīmes reģistrācijas: grozījumu izdarīšanu īpašnieka datos, īpašnieka maiņas reģistrāciju, licences līgumu reģistrāciju. Nodrošinām arī nepieciešamo līgumu projektu izstrādi.

Konsultācijas par finansējuma iespējām Latvijas MVU

Eiropas Savienības līdzfinansējuma iespējas var palīdzēt mazajiem/vidējiem uzņēmumiem (MVU) saņemt finansiālu atbalstu sava intelektuālā īpašuma aizsardzībai. Mūsu patentpilnvarnieki palīdzēs jums pieteikties šai atbalsta programmai!

Aizsargājiet savu zīmolu un izveidojiet spēcīgu klātbūtni tirgū ar ALFA-PATENTS sniegto pakalpojumu palīdzību! Sazinieties ar mums jau šodien, lai noskaidrotu, kā mēs varam jums palīdzēt atšķirties no konkurentiem un aizsargāt jūsu lielāko vērtību — zīmola identitāti.