Dizainparaugi

Dizainparaugu aizsardzība Latvijā, Eiropas Savienībā un starptautiskā mērogā

Uzņēmumā ALFA-PATENTS mēs saprotam dizainparaugu lomu produkta identitātes veidošanā un pievilcības patērētāju acīs vairošanā. Labi aizsargāts dizains ne tikai uzlabo jūsu produktu estētisko vērtību, bet arī veicinās jūsu konkurētspēju tirgū.

Dizainparaugu meklējumi

Mūsu komanda veic sākotnējo dizainparaugu meklēšanu, lai novērtētu jūsu dizainparaugu reģistrācijas iespējas. Analizējot esošās reģistrācijas un citu pieejamo informāciju, mēs palīdzam jums izprast dizainparauga aizsardzības potenciālu un ļaujam pieņemt apzinātus lēmumus par turpmāko dizainparaugu aizsardzības stratēģiju.

Dizainparaugu reģistrācija

Mēs sniedzam visaptverošu atbalstu dizainparaugu reģistrēšanas procesā nacionālā, Eiropas un starptautiskā līmenī. Mūsu speciālisti pārzina dizainparaugu tiesību nianses, nodrošinot sekmīgu dizainparaugu reģistrācijas procesu visā pasaulē – no pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas līdz sarakstei ar ekspertiem.

Dizainparaugu uzturēšana un portfeļa pārvaldība

Mēs veicam visas ar dizainparaugu uzturēšanu spēkā saistītās darbības, nodrošinot, ka jūsu dizainparaugi nezaudēs spēku: mēs kontrolējam atjaunošanas termiņus, nosūtām savlaicīgus atgādinājumus un veicam maksājuma procesa pārvaldību jūsu vārdā.

Mēs palīdzam klientam izstrādāt un pārvaldīt dizainparaugu portfeli, kas atbilst viņa vajadzībām un biznesa mērķiem. Mūsu komanda novērtē klienta produktus, identificē aizsargājamos elementus un stratēģiski reģistrē dizainparaugus. Mēs piedāvājam pastāvīgu portfeļa pārvaldību, lai nodrošinātu, ka jūsu dizaini ir aktuāli un efektīvi aizsargā jūsu pozīciju tirgū.

Tiesību uz dizainparaugu aizsardzība

Dizainparaugu pārkāpumu gadījumos mūsu komanda nodrošina juridisku pārstāvību, lai aizstāvētu jūsu tiesības uz dizainparaugu. Mēs veicam rūpīgu pirmstiesas analīzi, lai izvērtētu lietas apstākļus un izstrādātu stratēģisku rīcības plānu. Mūsu juristi pārbauda attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības, analizē jūsu prasību pamatotību un pirms vēršanās tiesā izmantos visas iespējas atrisināt strīdus ārpustiesas ceļā.

Grozījumi dizainparaugu datos, tiesību nodošana, licences

Mēs palīdzam saviem klientiem veikt procedūras pēc dizainparaugu reģistrācijas: grozījumu izdarīšanu īpašnieka datos, īpašnieka maiņas reģistrāciju, licences līgumu reģistrāciju. Nodrošinām arī nepieciešamo līgumu projektu izstrādi.

Konsultācijas par finansējuma iespējām Latvijas MVU

Eiropas Savienības līdzfinansējuma iespējas var palīdzēt mazajiem/vidējiem uzņēmumiem (MVU) saņemt finansiālu atbalstu sava intelektuālā īpašuma aizsardzībai. Mūsu patentpilnvarnieki palīdzēs jums pieteikties šai atbalsta programmai!

Aizsargājiet savu dizainu un stipriniet konkurētspēju tirgū ar ALFA-PATENTS sniegto pakalpojumu palīdzību. Sazinieties ar mums jau šodien, lai noskaidrotu, kā mēs varam jums palīdzēt paaugstināt produktu vērtību un atšķirties no konkurentiem!