Patenti

Patentu aizsardzība

Uzņēmumā ALFA-PATENTS mēs saprotam milzīgo vērtību, ko sniedz izgudrojumu aizsardzība. Patenti aizsargā jūsu novatoriskās idejas un tehnoloģiskos sasniegumus, sniedzot jums konkurences priekšrocības tirgū.

Patenta reģistrācija

Mūsu komanda sniedz visaptverošu atbalstu jūsu patenta reģistrācijas procesā. Mūsu patentpilnvarotie pārzina likumdošanu patentu jomā, nodrošinot jūsu pieteikumu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Eiropas patentu apstiprināšana

Mēs pārstāvam savus Klientus Eiropas patentu apstiprināšanas procesā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Mēs strādājam sadarbībā ar profesionāliem tulkiem, kuriem ir padziļinātas zināšanas dažādās tehnikas jomās.

Papildu aizsardzības sertifikātu iegūšana

Mūsu pieredzējušie patentpilnvarotie sniedz kvalificētu atbalstu papildu aizsardzības sertifikāta (PAS) pieteikumu sagatavošanā un iesniegšanā, atbilžu sagatavošanā uz Ekspertu pieprasījumiem, sertifikātu un pediatrijas pagarinājumu saņemšanā.

Patentu uzturēšana

Mēs veicam visus ar patentu uzturēšanu saistītos aspektus, nodrošinot, ka jūsu patenti nezaudēs spēku: mēs kontrolējam termiņus, nosūtām savlaicīgus atgādinājumus un veicam maksājuma procesa pārvaldību jūsu vārdā.

Patentu aizsardzība

Patentu pārkāpumu gadījumos mūsu komanda nodrošina juridisku pārstāvību, lai aizstāvētu jūsu tiesības uz izgudrojumu. Mēs veicam rūpīgu pirmstiesas analīzi, lai izvērtētu lietas apstākļus un izstrādātu stratēģisku rīcības plānu. Mūsu juristi pārbauda attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības, analizē jūsu prasību pamatotību un pirms vēršanās tiesā izmantos visas iespējas atrisināt strīdus ārpustiesas ceļā.

Grozījumi patentu datos, tiesību nodošana, licences

Mēs palīdzam saviem Klientiem veikt procedūras pēc patenta reģistrācijas: grozījumu izdarīšanu īpašnieka datos, īpašnieka maiņas reģistrāciju, licences līgumu reģistrāciju. Nodrošinām arī nepieciešamo līgumu projektu izstrādi.

Aizsargājiet savu patentu ar ALFA-PATENTS sniegto pakalpojumu palīdzību! Sazinieties ar mums jau šodien, lai noskaidrotu, kā mēs varam jums palīdzēt izgudrojuma aizsardzībā.