MVU fonds

Eiropas Savienības līdzfinansējuma iespējas var palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) saņemt finansiālu atbalstu sava intelektuālā īpašuma aizsardzībai.

Ideas Powered for business MVU fonds ir grantu shēma, kas izstrādāta, lai palīdzētu ES MVU aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības. MVU fonds ir Eiropas Komisijas iniciatīva, ko īsteno Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO).

ALFA-PATENTS patentpilnvarnieki ir izgājuši apmācības, kas viņiem ļauj sniegt pakalpojumus MVU, kuri vēlas saņem līdzfinansējumu saskaņā ar minēto iniciatīvu. Mēs jums palīdzēsim pieteikties šai atbalsta programmai!

Nepieciešama profesionāla konsultācija?